Company Logo

Egzaminatorius

Gimnazijoje naudojama šiuolaikiška ir efektyvi internetinė sistema, padedanti mokytojui ruošti, o mokiniams ruoštis brandos egzaminams

Dabar prisijungę

Dabar svetainėje 22 svečiai (-ių) ir narių nėra

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

Erasmus+ LELETO leidinys
leleto leleto

 

Ugdymo karjerai centras (UKC)

Naujienos >>

Studijos Lietuvos kolegijose >>

Studijos Lietuvos universitetuose >>

Studijos užsienyje >>

Policijos pareigūno profesija >>

Utenos Adolfo Šapokos gimnazija dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“. Projekto vykdytojas – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Viena pagrindinių projekto „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (I etapas)“ veiklų – bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir jo įdiegimas bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigose.

Pagrindiniai dokumentai:

1. Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos APRAŠAS (patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V- 1090/A1-314)

2. Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų ugdymo karjerai MODELIS

3. Ugdymo karjerai PROGRAMA (I–XII klasei, 2012 m.)

3.1. Rekomenduojama gimnazijoje ugdymo karjerai programa 1–2 klasėms

3.1. Rekomenduojama gimnazijoje ugdymo karjerai programa 3–4 klasėms

Ugdymo karjerai programos tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Karjeros kompetencijų sritys:

Savęs (asmenybės ypatumų) pažinimas
- Pažinti svarbias asmenybės charakteristikas ir jų sąsajas su karjera;
- Pažinti socialinę aplinką ir socialinius vaidmenis

Karjeros galimybių pažinimas
- Rasti ir veiksmingai naudoti karjeros informaciją;
- Pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes;
- Pažinti kintantį darbo pasaulį.

Karjeros planavimas
- Kelti gyvenimo ir karjeros tikslus;
- Priimti karjeros sprendimus;
- Sudaryti ir atnaujinti karjeros planą.

Karjeros įgyvendinimas
- Taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
- Sėkmingai pereiti iš mokyklos į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką;
- Tikslingai ieškoti darbo.

Ugdymo karjerai koordinacinė grupė

Siekiant kokybiškai organizuoti ir užtikrinti karjeros paslaugų sistemos diegimą gimnazijoje, sudaryta karjeros paslaugų koordinacinė grupė.

Grupės nariai:

  • Nijolė Šulgienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
  • Laima Sviklienė, vokiečių k. mokytoja;
  • Laura Barzdaitė, socialinė pedagogė;
  • Edita Pakalnienė, psichologė;
  • Rūta Vansevičiūtė, etikos mokytoja;
  • Vida Gudelienė, bibliotekos vedėja.

 

Plačiau apie projektą, ugdymo karjerai programas gimnazijos bendruomenės nariai kviečiami susipažinti svetainėje: www.mukis.lt

 

 

                       NAUDINGA INFORMACIJA INTERNETE:

Apie profesijas:

www.aikos.smm.lt (studijų galimybės, profesijos)

www.profesijupasaulis.lt (700 profesijų aprašymų su nuotraukomis)

www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/gui/index.htm (Lietuvos švietimo sistema; Profesinis mokymas; Studijos Lietuvoj ir užsieny; Darbas ir karjera)

 

www.onthemove/eu.hi.is (studijų ir darbo galimybės Europoje, pateikta įvairiomis kalbomis)

Lietuvos profesijų klasifikatorius (profesinis užimtumas)

Beveik 100 profesijų jums (profesinis informavimas ir konsultavimas)

Profesijų aplankas (paklausiausios profesijos)

Gidas į profesijų pasaulį

Jaunimo karjeros centras (Studijos Lietuvoje ir pasaulyje)

www.euroguidance.lt (profesijos, studijų galimybės Lietuvoje ir Europoje)

Apie darbo pasaulį:

www.ldb.lt (Lietuvos darbo birža)

www.darborinka.lt  arba  www.ldrmt.lt

http://europa.eu.int/ploteus/portal/

Apie studijas:

www.studijos.lt (informacija būsimiems studentams, egzaminų užduotys, statistika)

www.kurstudijuoti.lt  (įvairių mokomųjų dalykų testai)

www.nec.lt arba www.egzaminai.lt

www.stojimai.lt

www.lamabpo.lt (programos, egzaminų tvarkaraščiai, priėmimo datos)

Testai:

www.darborinka.lt (Interesų profilis; Diferencinis diagnostinis klausimynas; Asmenybės ir aplinkos suderinamumo testas; Sėkmės poreikio įvertinimo skalė; Darbo paieškos aktyvumo klausimynas)

www.profesijupasaulis.lt (Interesų klausimynas; Gebėjimų klausimynas)

www.karjeroscentras.lt

www.euroguidance.lt (Karjeros planavimo žingsniai)

www.karjerosmokykla.europass.lt/ (mokslas, darbas, karjera – kursinių balų    sudarymas)

Visiems gimnazistams linkime kuo didžiausios sėkmės, renkantis savo gyvenimo kelią!

UKC darbo grupė

 

Mes — VU partneris

vu 2005 m. su Vilniaus universitetu pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Paieška

VGTU klasė gimnazijoje

vgtu
Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje įsteigta VGTU klasė
Prašymas dėl priėmimo į VGTU klasę

Pamokų laikas

1.  8.008.45

2.  8.559.40

3.  9.5010.35

Ilgoji pertrauka 25 min.

4.  11.0011.45

Ilgoji pertrauka 20 min.

5.  12.0512.50

6.  13.0013.45

7.  13.5514.40

8.  14.4515.30

Abituriento atmintinė

Lietuvos moksleivių sąjunga kartu su NEC ir LAMA BPO parengė atmintinę abiturientams
© 2005–2017 Utenos Adolfo Šapokos gimnazija