Company Logo

Egzaminatorius

Gimnazijoje naudojama šiuolaikiška ir efektyvi internetinė sistema, padedanti mokytojui ruošti, o mokiniams ruoštis brandos egzaminams

Dabar prisijungę

Dabar svetainėje 32 svečiai (-ių) ir narių nėra

steam

Erasmus+ LELETO leidinys
leleto leleto

 

Ugdymo karjerai centras (UKC)

Naujienos >>

Studijos Lietuvos kolegijose >>

Studijos Lietuvos universitetuose >>

Studijos užsienyje >>

Policijos pareigūno profesija >>

Priėmimo tvarka į aukštąsias mokyklas ir kolegijas 2021 m. >>

Ugdymo karjerai koordinacinė grupė >>

Šiandien sėkminga karjera – tai ne tik visa gyvenimą trunkantis mokymosi procesas, bet ir gebėjimas derinti darbą ir laisvalaikį, jaustis laimingam. Sėkmingam karjeros keliui mokinys pradeda ruoštis dar mokykloje. Jam talkina mokytojai, klasių vadovai, tėvai. Mūsų gimnazijoje mokiniams teikiama individuali ir komandinė pagalba ugdymosi karjerai klausimais. Ugdymo karjerai PROGRAMA (I–XII klasei, 2012 m.) yra integruojama į dalykų pamokas, neformalųjį švietimą ir klasių valandėles pagal pateikiamas rekomendacijas:

 1. Rekomenduojama gimnazijoje ugdymo karjerai programa 1–2 gimnazijos klasėse
 2. Rekomenduojama gimnazijoje ugdymo karjerai programa 3–4 gimnazijos klasėse

 

Ugdymo karjerai programos įgyvendinimo tikslas – sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo, karjeros įgyvendinimo, kurios būtinos sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir / ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Mokiniams padedame:

 • Išsiaiškinti karjeros žingsnius;
 • Išsitirti mokymosi stilių, stipriąsias puses, polinkį į tam tikrą veiklą;
 • Išsiaiškinti, koks mokinio profesinis kryptingumas, kokios profesijos jam labiausiai tinka;
 • Rasti informaciją, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • Atsirinkti naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas;
 • Susipažinti su studijų mokymo programomis, kryptimis, priėmimo tvarkomis;
 • Susidaryti individualų ugdymosi planą;
 • Suprasti, kaip pildomas prašymas stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas;
 • Susitikti su Lietuvos universitetų ir kolegijų atstovais;
 • Rasti reikalingą informaciją profesinio informavimo leidiniuose, virtualioje erdvėje;

 

 Pagrindinės karjeros paslaugų veiklos:

 1. Ugdymas karjerai – kryptingas asmens karjeros kompetencijų ugdymas.
 2. Karjeros konsultavimas – tai konsultanto ir konsultuojamo subjekto sąveika.
 3. Karjeros informavimas – tai informacijos apie karjeros galimybes rinkimo, analizės, sisteminimo ir teikimo procesas.

 

Plačiau apie projektą, ugdymo karjerai programas gimnazijos bendruomenės nariai kviečiami susipažinti svetainėje: www.mukis.lt

 

 

                       NAUDINGA INFORMACIJA INTERNETE:

Apie profesijas:

www.aikos.smm.lt (studijų galimybės, profesijos)

www.profesijupasaulis.lt (700 profesijų aprašymų su nuotraukomis)

www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/gui/index.htm (Lietuvos švietimo sistema; Profesinis mokymas; Studijos Lietuvoj ir užsieny; Darbas ir karjera)

 

www.onthemove/eu.hi.is (studijų ir darbo galimybės Europoje, pateikta įvairiomis kalbomis)

Lietuvos profesijų klasifikatorius (profesinis užimtumas)

Beveik 100 profesijų jums (profesinis informavimas ir konsultavimas)

Profesijų aplankas (paklausiausios profesijos)

Gidas į profesijų pasaulį

Jaunimo karjeros centras (Studijos Lietuvoje ir pasaulyje)

www.euroguidance.lt (profesijos, studijų galimybės Lietuvoje ir Europoje)

Apie darbo pasaulį:

www.ldb.lt (Lietuvos darbo birža)

www.darborinka.lt  arba  www.ldrmt.lt

http://europa.eu.int/ploteus/portal/

Apie studijas:

www.studijos.lt (informacija būsimiems studentams, egzaminų užduotys, statistika)

www.kurstudijuoti.lt  (įvairių mokomųjų dalykų testai)

www.nec.lt arba www.egzaminai.lt

www.stojimai.lt

www.lamabpo.lt (programos, egzaminų tvarkaraščiai, priėmimo datos)

Testai:

www.darborinka.lt (Interesų profilis; Diferencinis diagnostinis klausimynas; Asmenybės ir aplinkos suderinamumo testas; Sėkmės poreikio įvertinimo skalė; Darbo paieškos aktyvumo klausimynas)

www.profesijupasaulis.lt (Interesų klausimynas; Gebėjimų klausimynas)

www.karjeroscentras.lt

www.euroguidance.lt (Karjeros planavimo žingsniai)

www.karjerosmokykla.europass.lt/ (mokslas, darbas, karjera – kursinių balų    sudarymas)

Visiems gimnazistams linkime kuo didžiausios sėkmės, renkantis savo gyvenimo kelią!

UKC darbo grupė

 

Mes — VU partneris

vu 2005 m. su Vilniaus universitetu pasirašyta bendradarbiavimo sutartis

Paieška

VILNIUS TECH klasė

vgtu
Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. gimnazijoje įsteigta VILNIUS TECH klasė
Prašymas dėl priėmimo į VILNIUS TECH klasę

Pamokų laikas

1.  8.008.45

2.  8.559.40

3.  9.5010.35

4.  11.0011.45

5.  12.0512.50

6.  13.0013.45

7.  13.5514.40

8.  14.4515.30

Abituriento atmintinė

Lietuvos moksleivių sąjunga kartu su NEC ir LAMA BPO parengė atmintinę abiturientams
© 2005–2017 Utenos Adolfo Šapokos gimnazija